Esgid Enfawr! Print E-mail

ESGID ENFAWR!

Mae Lloyd a Lili yn credu eu bod yn lygod ffodus dros ben i gael byw mewn hen esgid enfawr, yn ddiogel ac yn braf ym mhen draw'r ardd. Ond, un diwrnod gwlyb a gwyntog yn ystod y gwanwyn, mae hi'n dechrau bwrw glaw…ac mae'n glawio…a glawio…a glawio. Yn sydyn, 'dyw'r hen esgid ddim yn teimlo mor ddiogel rhagor wrth iddi gael ei chludo gan lif y dŵr gyda'r llygod a’u ffrindiau i gyd dal y tu mewn…ar antur fawr…..yn yr esgid enfawr!
ESGID ENFAWR!

Ysgrifennwyd a chyflwynir ESGID ENFAWR! gan Helyn Latimer ac mae'n defnyddio pypedau llaw, cerddoriaeth ysgafn ac ychydig o hud a lledrith i archwilio cyfeillgarwch, rhannu a chydweithio trwy daith ddiddan, addysgiadol i fyd newydd, anhysbys!

Addas ar gyfer plant 3-8 mlwydd oed

Ar gael Gwanwyn 2017. Mae’n ddelfrydol ar gyfer ysgolion, canolfannau cymundedol a theatrau bach.

Hyd y cynhyrchiad yw 45 munud a gwneir cais am 40 munud o amser paratoi. 

 

Testimonials