Fferm Ffal Di Ral! Print E-mail

Fferm Ffal Di Ral!

Beth sy'n digwydd lawr ar y fferm? Anrhefn llwyr! Nid yw Ffermwr Ffal Di Ral yn codi'n ddigon cynnar i fwydo'r moch, na godro'r gwartheg chwaith. Nid yw Mrs Ffal Di Ral yn codi'n ddigon cynnar i baratoi brecwast, na gadael yr ieir allan, na gasglu'r wyau chwaith! A beth am Ffion Ffal Di Ral druan? Mae hi’n hwyr i’r ysgol bob dydd. Beth sy o’i le? Cynan Ceiliog sydd ar fai. Dydy e ddim yn gallu dweud yr amser. Mae’r holl anifeiliaid ar Fferm Ffaldi Ral yn cytuno…mae angen cynllun!

Ysgrifennwyd a chyflwynir FFERM FFAL DI RAL! gan Helyn Latimer ac mae'n defnyddio pypedau llaw, cerddoriaeth wreiddiol a chaneuon i archwilio cyfeillgarwch ac amynedd…tra hefyd yn addysgu ac atgyfnerthu’r cysyniad o ddweud yr amser.

Addas ar gyfer plant 3-8 mlwydd oed

Ar gael drwy gydol 2018. Mae’n ddelfrydol ar gyfer ysgolion, canolfannau cymunedol a theatrau bach.

Hyd y cynhyrchiad yw 45 munud.

 

Testimonials